Sunday, May 22, 2011

Pathfinder: Pathfinder: പ്രവാസി ഒരു തുടർക്കഥ.................................

Pathfinder: Pathfinder: പ്രവാസി ഒരു തുടർക്കഥ.................................

Pathfinder: പ്രവാസി ഒരു തുടർക്കഥ.................................

Pathfinder: പ്രവാസി ഒരു തുടർക്കഥ.................................: "ഈ കഥ തുടങ്ങുന്നത് 1980 കളിലാണു, ഗൾഫിലേക്കുള്ള ഒഴുക്കുകൾ രൂക്ഷമായിരുന്ന കാലം, മലയാളികൾ തമാശ രൂപേണ ഇക്കാലത്ത് പറഞു ചിരിക്കുന്ന കള്ളിപ്പെട്ടികള..."